[VB.NET] شرح انشاء برنامج لتسجيل الدخول


حابب اعطيكم طريقة لعمل برنامج تسجيل الدخول و راح نجربو على المنتدى 
نبدا :
نحتاج 
TextBox عدد (2)
و نحتاج Button لتسجيل الدخول
الNameSpace الي نحتاجها 
كود :
Imports System.IO
Imports System.Net
Imports System.Text
كما نحتاج Function عدد (2) هما :
كود :
Dim CC As New CookieContainer
   Dim RQ As HttpWebRequest
   Dim RP As HttpWebResponse
   Public Function GetResponse(ByVal url As String, ByVal referer As String) As String
       RQ = CType(HttpWebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
       RQ.CookieContainer = CC

       If referer <> "" Then
           RQ.Referer = referer
       End If

       RP = CType(RQ.GetResponse(), HttpWebResponse)

       Return New StreamReader(RP.GetResponseStream()).ReadToEnd()
   End Function

   Public Function GetResponse(ByVal url As String, ByVal post As String, ByVal referer As String) As String
       RQ = CType(HttpWebRequest.Create(url), HttpWebRequest)
       RQ.Method = "POST"
       RQ.CookieContainer = CC
       RQ.UserAgent = "AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) Chrome/28.0.1468.0 Safari/537.36"

       If referer <> "" Then
           RQ.Referer = referer
       End If

       Dim byteArr() As Byte = Encoding.Default.GetBytes(post)
       RQ.ContentLength = byteArr.Length

       Dim dataStream As Stream = RQ.GetRequestStream()
       dataStream.Write(byteArr, 0, byteArr.Length)

       RP = CType(RQ.GetResponse(), HttpWebResponse)

       Return New StreamReader(RP.GetResponseStream()).ReadToEnd()
   End Function


و الان كود الButton 

كود :
Dim html As String = GetResponse("http://vb4arb.com/vb/member.php?action=login/", "")
       Dim token As String = html.Substring(html.IndexOf("csrfmiddlewaretoken")).Split(""""c)(2)
       Dim username As String = TextBox1.Text
       Dim password As String = TextBox2.Text

       Dim S_B As New StringBuilder
       S_B.Append("csrfmiddlewaretoken=" & token)
       S_B.Append("&username=" & username)
       S_B.Append("&password=" & password)

       html = GetResponse("http://vb4arb.com/vb/member.php?action=login", S_B.ToString, "http://vb4arb.com/vb/member.php?action=login/")

       If html.Contains("""username"":""" & username) Then
           MsgBox("Successfully Logged In", MessageBoxIcon.Information)
       ElseIf html.Contains("Please enter a correct username and password.") Then
           MsgBox("Invalid Username or Password", MessageBoxIcon.Error)
       Else
           MsgBox("Unable Login Error", MessageBoxIcon.Error)
       End If


الان اضغط على F5
و جرب 
اذا طلعتلك الرساله هاذي 

يعني تم تسجيل الدخول بنجاح  Shy 
 
[VB.NET] شرح انشاء برنامج لتسجيل الدخول [VB.NET] شرح انشاء برنامج لتسجيل الدخول بواسطة غير معرف on فبراير 08, 2017 القسم: 5
مواضيع ذات صلة شارك هذه التدوينة

ليست هناك تعليقات:

من يريد أن يكتب فعليه أن يقرأ

ما يلْفظُ من قوْلٍ إِلا لدَيهِ رَقيبٌ عتيدٌ